Rodziny zastępcze otrzymają duże wsparcie

Ponad 200 osób wychowujących się w pieczy zastępczej oraz sześć rodzin biologicznych będzie mogło skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Nadzieja dla rodziny”. W jego ramach prowadzone będzie m.in. wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, logopedyczne, prawne, terapia rodzin i grupy wsparcia. Więcej na ten temat powiedział ksiądz Andrzej Drapała, prezes Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

- Projekt jest skierowany do rodzin zastępczych i rodzin biologicznych. Zamierzamy objąć wsparciem 201 beneficjentów z rodzin zastępczych oraz 6 z rodzin biologicznych. Kierujemy przede wszystkim naszą ofertę do ludzi młodych, którzy będą wchodzić w dorosłe życie.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wysłanie formularza wraz z niezbędnymi dokumentami oraz dostarczenie ich do Centrum dla Rodzin przy ulicy Okrzei 18, do lokalu nr 7 lub podesłanie ich na adres mailowy centrumdlarodzin@pcprkielce.pl. Projekt potrwa do marca 2026 roku. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fot. Istockphoto.com

Opr. WM.