Aktualności

​Rozpoczyna się remont drogi w Masłowie

Rozpoczyna się remont drogi w Masłowie. Podpisano już umowę z wykonawcą dotyczącą remontu drogi powiatowej w miejscowości Masłów Drugi. Długość inwestycji to blisko 2 kilometry. Polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej Dąbrowa - Podwiśniówka - Oboźna Droga. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: nową nawierzchnię, budowę nowego chodnika o szerokości 2 m o długości 1175 mb, przebudowę chodnika, przejście dla pieszych z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym przy szkole podstawowej, remont przepustów pod drogą i zjazdami do posesji, oczyszczenie rowu, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną Podwiśniówka - Wiśniówka (ul. Panoramiczna w Masłowie Drugim). To jedna z większych inwestycji drogowych w powiecie kieleckim. Jej koszt to ponad 4 mln 371 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 2 mln zł. Inwestycja ma być ukończona do 30 listopada.

Mówi Monika Dolezińska – Włodarczyk wicewójt gminy Masłów.

Foto: powiat.kielce.pl