​Rusza akcja szkoleń z pierwszej pomocy dla uczniów z Mazowsza

Od kwietnia tysiące uczniów w wieku od 14 do 18 lat zostaną przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy w ramach programu "I Can Help". Obecna edycja programu adresowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących małe miejscowości i wsie. Ze względu bowiem na pomaganie w pracach rolnych i małych gospodarstwach, narażone są one znacznie częściej na niebezpieczeństwo. Celem edukacji jest wytworzenie odpowiednich wzorców zachowań w sytuacjach zagrożenia co może w przyszłości skutkować podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa.