Aktualności

​Ruszył nabór kandydatów do Mareckiej Rady Seniorów

Każdy kandydat musi mieć minimum 60 lat i być mieszkańcem Marek. Wraz z kartą zgłoszeniową na członka Rady, kandydat musi przedstawić listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów osób, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Marek. Marecka Rada Seniorów będzie składała się z maksymalnie 15 członków. Inicjatywa już na etapie konsultacji społecznych cieszyła się powodzeniem. Wzięło w nich udział ponad 200 osób. Tworząc taki rodzaj ciała opiniującego, władze miasta chciały oddać głos środowisku seniorskiemu, który już teraz stanowi dużą część społeczeństwa, a z czasem odsetek obywateli po sześćdziesiątce będzie sukcesywnie wzrastał. Kandydatury do Mareckiej Rady Seniorów można zgłaszać do 20 lutego w Kancelarii Urzędu Miasta w Markach.

Jaką funkcje będzie sprawowała Marecka Rada Seniorów mówi Paweł Pniewski, asystent burmistrza Marek