Aktualności

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

Na początku lutego na terenie całego kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2001 roku. Obowiązkowi stawienia się podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy dotychczas nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o powszechnym obowiązku obrony zastępuje dotychczasowy pobór do wojska. Ci, którzy zdecydują się jednak na rozpoczęcie swojej ścieżki życiowej w wojsku, mogą podczas kwalifikacji wybrać jednostkę, która najbardziej będzie mu odpowiadać. Do wstąpienia w swoje szeregi zachęcają m.in. żołnierze z 65. Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku.

W Żyrardowie kwalifikacja potrwa do 26 marca. Więcej informacji uzyskać można w Referacie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym włodarza danego Miasta, dołączając dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Mówi mł. ch. Arkadiusz Mazurkiewicz – Kulka.