Sąsiad sąsiadowi wilkiem? Nie w Kobyłce

OPS w Kobyłce odkrywa Talenty Mieszkańców Kobyłki

Wysłuchajcie naszej najnowszej audycji dotyczącej miasta Kobyłka. Dzisiaj gościliśmy Urszulę Stankiewicz, kierowniczkę Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce, oraz Izabelę Drzazgę, Koordynatorkę Programu Organizowania Społeczności Lokalnej - Organizatorkę Społeczności Lokalnej.

W trakcie rozmowy poruszyłyśmy temat aktualnych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce, ze szczególnym uwzględnieniem programu organizowania społeczności lokalnej. Dowiedzieliśmy się również, co nowego czeka mieszkańców Kobyłki w marcu, w ramach bezpłatnych spotkań sąsiedzkich pod nazwą "Odkrywamy Talenty Mieszkańców Kobyłki".

Harmonogram marcowych spotkań:

Zmiany w OPSie w Kobyłce

Naszą rozmowę rozpoczęliśmy od tematu zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej. Stworzony na początku lat 90. model pomocy skupiający się głównie na finansowym wsparciu osób w trudnej sytuacji życiowej nie zawsze przynosił zadowalające rezultaty. Nowy kierunek pracy OPSu w Kobyłce skupia się na aktywizacji mieszkańców, zachęcając ich do samodzielnego radzenia sobie z problemami i włączania się w życie społeczne.

Obok OPS w Kobyłce funkcjonuje również Grupa Wsparcia dla Kobiet, która ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla kobiet, aby mogły podzielić się doświadczeniami i nauczyć się technik dbania o siebie.

Szczegóły na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce.


Rozmowę przeprowadziła Paulina Kubuj