Aktualności

​Sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego już 16 grudnia

Sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego już 16 grudnia. Odbędzie się ona w trybie stacjonarnym. Tym razem radni pochylą się nad uchwałami w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”, zamiaru likwidacji Przedszkola nr 3 oraz Przedszkola nr 8. Ponadto podjęte zostaną tematy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2021-2030, przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na 2022 rok, przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 czy w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz stałych komisji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego na 2022 rok. Początek sesji o godz. 10.00.