Aktualności

Spotkanie dotyczące Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin

Rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 17.30 w sali 106 Urzędu Miejskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy.

Oprócz tego, do czwartku uwagi będą zbierane również pisemnie (w tym elektronicznie) oraz w punkcie konsultacyjnym. Formularz znajduje się na stronie www.wolomin.org.


mówi Jolanta Pęgier z Urzędu Miasta w Wołominie: