Aktualności

​"Sprawdź, zanim zaczniesz rozmowę – wyzwanie 5 tanecznych kroków”

"Sprawdź, zanim zaczniesz rozmowę – wyzwanie 5 tanecznych kroków”. Polska Policja obok innych 22 krajów zrzeszonych w fundacji Amber Alert Europe włączyła się w zainicjowaną przez tę organizację międzynarodową kampanię pod taką nazwą. Jest ona poświęcona uwodzeniu nieletnich w sieci. Pandemia, to okres szczególnie sprzyjający regularnemu spędzaniu przez najmłodsze pokolenie, wielu godzin w wirtualnym świecie. Uwodziciel używa fałszywej tożsamości i umiejętnie buduje więź z dzieckiem aby potem je wykorzystać. Ukryte przesłanie, które stoi za kampanią, to uświadomienie dzieciom oraz ich rodzicom/opiekunom, że na pozór niewinne etapy relacji nawiązanej z nieznajomym w sieci, w rzeczywistości mogą stanowić dla dziecka poważne zagrożenie. Opisywane etapy uwodzenia to:

Zaprzyjaźnienie się - uwodziciel zaczyna od nawiązania znajomości z dzieckiem, często podszywając się pod jego rówieśnika.

Tworzenie związku – poprzez flirtowanie, prawienie komplementów, umiejętnie prowadzoną rozmowę, uwodziciel stara się zamienić przyjaźń w głębszą relację.

Dzielenie się tajemnicami – zadając pytania dotyczące dziecka relacji z rodzicami, sposobu spędzania czasu, itp. uwodziciel zdobywa potrzebne mu informacje.

Izolacja/wyłączność – na bazie uzyskanych informacji i zdobytego zaufania uwodziciel izoluje dziecko od przyjaciół, rodziny, grupy wsparcia.

Wejście w intymność – wprowadzenie znajomości na bardzo intymny etap – oswajanie dziecka ze sferą seksu, wmawianie, że rozmowy o seksie to nic złego.

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat zjawiska uwodzenia małoletnich w sieci i jego konsekwencji. Wyzwanie 5 Steps Challenge ma uświadomić dorosłym złudność przekonania, że kiedy ich dziecko jest w domu, często obok nich, to jest bezpieczne. Dzieciom i nastolatkom ma natomiast pokazać, że osoba poznana w sieci nie zawsze jest tym, za kogo się podaje.