Sytuacja demograficzna staje się coraz bardziej dramatyczna

Ewa Jabłońska, ordynatorka oddziału ginekologiczno-położniczego w wołomińskim szpitalu, podzieliła się alarmującymi danymi dotyczącymi demografii Polski.

Najniższa liczba urodzeń od II Wojny Światowej

"Rok 2021 był rokiem, w którym przyszło na świat najmniej dzieci od czasów II Wojny Światowej... rok 2022 okazał się być jeszcze znacząco gorszy," mówiła doktor Jabłońska

Rok 2023 nie przyniósł zmian w całej Polsce liczba urodzeń w ubiegłym roku spadła do zaledwie 272 000, co stanowi drastyczny spadek w porównaniu do lat, kiedy to liczba ta przekraczała 400 000.

Sytuacja w wołomińskim szpitalu

W kontekście lokalnym, wołomiński szpital odnotował również znaczący spadek liczby porodów. W 2023 roku urodziło się tam 1177 dzieci, podczas gdy w latach poprzednich liczba ta była znacznie wyższa.

Profil pacjentek

Doktor Jabłońska omówiła profil demograficzny pacjentek korzystających z usług szpitala. Większość z nich to mieszkanki powiatu wołomińskiego, choć nie brakuje również kobiet z Warszawy czy nawet z odległych miejscowości. Średni wiek rodzącej w Polsce to 29,5 roku, co świadczy o tendencji do opóźniania decyzji o macierzyństwie.

W odniesieniu do metod porodowych, szpital w Wołominie notuje wzrost liczby cesarskich cięć, mimo że ogólnie odsetek ten jest niższy niż w wielu innych placówkach. Doktor podkreśliła jednak, że wzrost ten jest dyskretny i nadal dominują porody naturalne.

Najczęstsze komplikacje wśród rodzących to te dobrze znane w położnictwie, jak nadmiernie krwawienia czy infekcje. Szpital może się jednak pochwalić niskim odsetkiem powikłań okołoporodowych u noworodków, dzięki współpracy z wykwalifikowanymi neonatologami.

Zachęcamy do odsłuchania wywiadu.


Rafał Firadza

Fot: Szpital Wołomin