Aktualności

​Szeregi policji województwa łódzkiego zasiliły kolejne 74 osoby

Szeregi policji województwa łódzkiego zasiliły kolejne 74 osoby. Do służby wcielonych zostało 63 mężczyzn i 11 kobiet. To oni tym razem zasilą głównie komendy powiatowe i miejskie. Już wkrótce nastąpi ślubowanie nowo przyjętych adeptów sztuki policyjnej, po którym zostaną skierowani na szkolenie podstawowe zawodowe. Kolejno odbędą adaptacje zawodową i pod okiem opiekuna w jednostce macierzystej będą kontynuowali drugą część szkolenia podstawowego w służbie przygotowawczej. W tym roku na osoby zainteresowane czekają jeszcze cztery wcielenia do służby w Policji 13 lipca, 15 września, 3 listopada 2021 i 30 grudnia. Jakie wymagania trzeba spełnić? Poszukiwane są osoby pewne siebie i odporne na stres, musza one posiadać obywatelstwo polskie, ukończyć minimum szkołę średnią, a także nie mogą być karane prawomocnym wyrokiem sądu. Dodatkowo istotne jest to, aby osoby takie korzystały z pełni praw publicznych, były zdolne fizycznie i psychicznie działać w formacji umundurowanej oraz miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Spełenienie tych wrunków pozwala na złożenie dokumentów i przystąpienie do procesu rekrutacji. Warto pamiętać, że sam proces rekrutacji kandydatów jest bardzo złożony, sama procedura trwa średnio od 1,5 miesiąca do 3 miesięcy. W związku z powyższym wspomniane daty naborów obowiązują osoby, które przejdą cały proces rekrutacji i ich nazwiska znajdą się na liście rankingowej. Szczegółowe informacje dostępne są:

- na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce dobór do służby w Policji

- pod nr tel. 47 841 13-65 lub 47 841 22-18,

- na Fanpage na Facebooku lub Instagramie @Zostań Łódzkim Policjantem

- za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres dobor@ld.policja.gov lub promocjakwp@ld.policja.gov.pl