Aktualności

Trwa dodatkowy nabór wniosków do „Programu ograniczania niskiej emisji"


Trwa dodatkowy nabór wniosków do „Programu ograniczania niskiej emisji". Czeka nawet 40 proc. dofinansowania na modernizację przydomowych kotłowni. Do tej pory złożonych zostało ponad 300 deklaracji. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” wprowadzony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na lata 2017-2018. Pozwala on pozyskać środki na dofinansowanie wymiany ogrzewania na terenie miasta, realizowane w latach 2017- 2018. Głównym jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana, działalność gospodarcza. Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wnioski można składać do 25 października.