Aktualności

​Trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn.; „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice"

Trwa nabór osób zainteresowanych udziałem w projekcie pn.; „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Starachowice. Projekt zakłada dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła w budynkach u mieszkańców, którzy zadeklarują udział w projekcie. Dzięki wybudowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii znacznie obniżą się koszty zakupu energii elektrycznej i koszty ogrzewania budynków oraz wody użytkowej, możliwa będzie redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO_2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii, poprawią się warunki życia mieszkańców oraz zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła. Chętni, którzy chcą wziąć udział w projekcie proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego do pracowników Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Gmina Starachowice otrzymała na ten projekt dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ w wysokości 2 400 000 zł.

Mówi Iwona Tamiołło rzecznik UM w Starachowicach.

Foto: starachowice.eu