Aktualności

Trwa postępowanie kwalifikacyjne kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej


Trwa postępowanie kwalifikacyjne kandydatów - żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej. Najbliższy termin kwalifikacji do 25 batalionu dowodzenia w Tomaszowie w korpusie osobowym podoficerów i szeregowych to 4 sierpnia. Kandydat powinien posiadać dowód osobisty, książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego, strój sportowy oraz długopis. Kandydaci muszą stawić się w Biurze Przepustek 25 BKPow przy ul. Piłsudskiego. Z uwagi na pandemie koronawirusa, na kwalifikacje przyjmowanych będzie maksymalnie 10 osób po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Kandydaci, którzy nie uzgodnią swojego przyjazdu z członkami komisji kwalifikacyjnej nie zostaną przyjęci.