Aktualności

Trwają przygotowania do powrotu najmłodszych uczniów do szkół


Po feriach do szkół powrócą uczniowie klas 1-3. Również w Tomaszowie trwają przygotowania do powrotu najmłodszych uczniów do placówek, który będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Okres zbliżających się ku końcowi ferii zimowych dyrektorzy spożytkowali na przygotowanie szkół pod względem sanitarno – higienicznym do nauki dzieci w systemie stacjonarnym – zabezpieczone są środki czystości, płyny dezynfekujące i środki higieny osobistej, szkoły są czyste i uporządkowane. Aktualnie przeprowadzane są testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 wśród nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i pracowników niepedagogicznych. Na 380 tomaszowskich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pracujących z uczniami klas 1-3, na badanie zdecydowało się 167 osób. Badania potrwają do 15 stycznia wg harmonogramu podanego na stronie Łódzkiego Kuratora Oświaty. Wynik, każdy otrzyma najpóźniej w niedzielę, 17 stycznia 2021 r. za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Dyrektorom naszych jednostek oświatowych rekomendowana jest taka organizacja pobytu dzieci w szkole, aby w szczególności:


1. Każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami i przebywała w wyznaczonej, stałej sali.
2. Ustalono indywidualny plan zajęć w tygodniu dla danej klasy, uwzględniający, m.in.:

- różne godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
- rożne godziny korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) i stołówki szkolnej,
- zajęcia na świeżym powietrzu, które zaleca się w szczególności.

3. Do klasy przyporządkowani byli ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
4. Prowadzić zajęcia świetlicowe w miarę możliwości w grupach uczniów z tej samej klasy z wykorzystaniem innych sal dydaktycznych.
5. Realizować zajęcia pozalekcyjne poza godzinami nauki stacjonarnej.