Aktualności

​Trzy innowacje pedagogiczne w Dwunastce

Trzy innowacje pedagogiczne w Dwunastce. Pierwsza z nich pn. „Trzymaj się prosto” to propozycja dodatkowych zajęć profilaktycznych przeciwdziałających wadom postawy, których pomysłodawcą jest nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Cichowski. Dla uczniów kl. I-IV, którzy wrócili do szkoły po nauce zdalnej, jest to niezwykle cenna propozycja ukierunkowana na wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Szkoła dysponuje odpowiednio wyposażoną bazą do prowadzenia zajęć tego typu – pływalnią i salą korekcyjną (pierwszym tego typu obiektem w mieście). Program będzie realizowany w cyklu trzyletnim i obejmuje również spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli. Kolejna innowacja to „Mały siatkarz”. Wpisuje się ona w tradycje szkoły związane z popularyzacją piłki siatkowej, jednej z dyscyplin strategicznych miasta. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów pierwszego etapu edukacyjnego do kształcenia w klasie sportowej o profilu piłka siatkowa i propagowanie zdrowego stylu życia. Tego typu oferta zajęć pozalekcyjnych wychodzi zdecydowanie naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, a jej autorem jest nauczyciel wychowania fizycznego Dominik Ogłuszka. Ostatnia z innowacji nosi nazwę „Bezpieczna szkoła cyfrowa”. Jej celem jest wprowadzenie uczniów w problematykę dostępności cyfrowej, budująca zainteresowanie programowaniem i naukami ścisłymi. Do realizacji tych zadań wykorzystywana jest w szkole drukarka 3D umożliwiająca uczniom projektowanie i drukowanie przestrzenne. Została ona zakupiona ze środków uzyskanych za zajęcie II miejsca w Konkursie Ogólnopolskim Giganci Programowania. Robot edukacyjny i tablet to z kolei nagroda za najlepszą inicjatywę zorganizowaną z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Nauka logicznego myślenia, kreatywności i współpracy poprzez zabawę i eksperymentowanie to nowoczesne propozycje dla uczniów klas czwartych opracowane przez nauczycielki informatyki Jolantę Golczyk i Gabrielę Pietrzak.