Aktualności

​Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nowy rejestr biur podróży

Można w nim znaleźć informacje dotyczące touroperatorów. W rejestrze zawarte są informacje na temat tego, czy dany podmiot działa zgodnie z prawem. Przed wykupieniem wycieczki warto skorzystać z niego i sprawdzić czy dane biuro podróży posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystki oraz czy touroperator na wypadek niewypłacalności posiada jakieś zabezpieczenie finansowe. Nowy rejestr zastąpił dotychczasową Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. System jest dostępny na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.