Aktualności

Uczniowie ZSP nr 8 na praktykach w Hiszpanii

Uczniowie ZSP nr 8 na praktykach w Hiszpanii. Zakończył się etap przygotowania uczestników mobilności II projektu „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". W drugim etapie projektu wyjechało na staż 20 uczniów z zawodów technik analityk i technik architektury krajobrazu z Technikum nr 6. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w 25 godzinnym kursie języka angielskiego, a ponadto brali udział w przygotowaniu kulturowym, którego celem było poznanie specyfiki kraju docelowego (gospodarki, środowiska, turystyki). Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela geografii. Ponadto uczestnicy projektu odbyli także zajęcia pedagogiczne i zajęcia z doradztwa zawodowego, na których prowadząca zapoznała ich m.in. z zasadami przygotowania dokumentów aplikacyjnych (Europass CV), uczestnicy określali swoje oczekiwania dotyczące kariery zawodowej i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową poprzez wypełnienie kwestionariusza zainteresowań zawodowych. Podczas spotkań uczniowie uczyli się także jak radzić sobie ze stresem, który może towarzyszyć im podczas wyjazdu zagranicznego. Dla uczniów i ich rodziców odbyły się, także dwa zebrania z koordynatorem projektu, Małgorzatą Chrząszcz.