Aktualności

W Grodzisku powstanie miejska szkoła muzyczna

Nowa placówka edukacyjna powstanie przy pl. króla Zygmunta w nowym lokalu na terenie wygospodarowanym spośród wyburzonych budynków. Pod szkołą znajdowałby się również parking podziemny. Mieszkańcy odpowiedzą również na pytanie, jakiego rodzaju instytucja mogłaby znaleźć się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, szkoła nie zajmie bowiem całej powierzchni planowanego budynku. Dworek Skarbków, w którym obecnie znajduje się filia placówki, zostanie zaś samodzielnym muzeum.