Aktualności

​W Zielonce rusza modernizacja ulicy Wojska Polskiego

Wykonawca przystąpił już do wycinki drzew kolidujących z budową ścieżki rowerowej. Pełne rozpoczęcie robót drogowych planowane jest w drugiej połowie kwietnia. W ramach inwestycji jezdnia zyska nową nawierzchnię na odcinku od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego do bocznicy kolejowej. Jednocześnie w ramach realizacji projektu unijnego zintegrowanych sieć ścieżek rowerowych wybudowane zostaną ścieżki rowerowe i chodniki na odcinku dłuższym nieco dłuższy, bo do ulicy 1 maja. Dodatkowo zaplanowano również budowę parkingu dla cyklistów wraz ze stacją naprawy rowerów. W przypadku gdy wszystkie etapy prac będą przebiegały zgodnie z planem, prace modernizacyjne ulicy Wojska Polskiego w Zielonce powinny zakończyć się w sierpniu tego roku.