Wojska NATO ćwiczą w Polsce od lutego

Od 12 lutego do końca maja 2024 roku, na terenie niemal całej Polski nastąpi wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Jest to związane z przeprowadzeniem cyklicznych ćwiczeń wojskowych o kryptonimach STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) i DRAGON-24 (DR-24), które wpisują się w tegoroczny program szkolenia Sił Zbrojnych RP. Ćwiczenia te mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu.

W ramach ćwiczeń pojazdy wojskowe będą widoczne na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych w niemal wszystkich województwach. Celem jest przetrenowanie przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami. Kolumny pojazdów będą eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z Policją, aby minimalizować utrudnienia w ruchu.Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie wjeżdżania pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z przeprowadzaniem ćwiczeń.Równocześnie zwracamy się z apelem do społeczeństwa o niepublikowanie w sieci informacji i zdjęć mogących ujawniać ruchy wojsk, ich lokalizację oraz daty i godziny przejazdów kolumn. Ochrona danych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa.STDE-24 i DR-24 to część szerszego programu szkoleniowego NATO na I połowę 2024 roku, z Polską jako jednym z państw-gospodarzy. W ramach ćwiczeń nasz kraj przyjmie znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszniczego, co stanowi ważny element wzmocnienia współpracy i gotowości obronnej państw członkowskich.