Wołomin inwestycje w samodzielność energetyczną

Łukasz Marek, zastępca burmistrza Wołomina do Spraw Społecznych, oraz Konrad Olszewski, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, podzielili się szczegółami dotyczącymi najnowszych inwestycji gminy w samodzielność energetyczną.

Odwiert geotermalny

Jednym z głównych tematów rozmowy był odwiert geotermalny, który zyskał szerokie zainteresowanie podczas konferencji prasowej w Starej Elektrowni 10 października zeszłego roku. Łukasz Marek podkreślił znaczenie projektu w kontekście strategicznego planowania gminy:

"Odwiert geotermalny jest dla nas bardzo ważny, jest tą częścią składową naszego planowania strategicznego i naszych działań. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 12 milionów złotych, co jest znaczącym krokiem w kierunku zwiększenia samodzielności energetycznej Wołomina."

Nowa perspektywa unijna

Konrad Olszewski omówił nową perspektywę unijną, program Feniks, który ma zapewnić kontynuację finansowania inicjatyw energetycznych w gminie.

"Jesteśmy na etapie przejściowym, zakończyła się poprzednia perspektywa, a teraz wchodzimy w nową. Środki z programu Feniks będą zaprojektowane tak, aby wspierać rozwój termalny w gminach, które uzyskały pozytywne wyniki"

Inwestycje w zieloną energię

Działania Wołomina nie ograniczają się tylko do geotermii. Nasi rozmówcy opowiedzieli o planach związanych z rozwojem innych form zielonej energii, w tym budowy farm fotowoltaicznych i termomodernizacji obiektów komunalnych.

"Rozwój innych form zielonej energii jest dla nas równie ważny. Dąży do samowystarczalności energetycznej, samobilansowania się zgodnie z dyrektywami unijnymi,"

Wizja przyszłości Wołomina

Obaj urzędnicy podkreślili znaczenie strategicznego myślenia i planowania na wiele lat do przodu.

"Nasza koncepcja inwestycyjna, wspierana przez program Horyzont 2020, pozwala nam określić zarys działań na kolejne lata, z perspektywą do roku 2035," zaznaczył Olszewski, dodając, że gmina jest gotowa na nowe nabory i ma nadzieję na pozyskanie środków z europejskiego Banku Centralnego i bezpośrednio od Komisji Europejskiej.