Aktualności

Wołomin zaostrza walkę z zanieczyszczonym powietrzem

Mieszkańcy Gminy Wołomin mają szanse na uzyskanie dofinansowania na elektrofiltry kominowe. Działania podjęte przez wołomiński magistrat są elementem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, które w naszym regionie, zwłaszcza w okresie grzewczym przekracza wielokrotnie normy europejskie.. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski w urzędzie miasta. Dotacja jest udzielana na wyposażenie przewodu kominowego w elektrofiltr, znajdującego się na nieruchomości zlokalizowanej wyłącznie na terenie Gminy Wołomin. Warto podkreślić, że w dobie walki ze smogiem niezbędne są wszelkie narzędzia w celu jego ograniczenia, ze względu na skutki zdrowotne jakie powoduje zanieczyszczenie powietrza. Zadaniem elektrofiltrów zaprojektowanych jest usunięcie ze spalin pyłu powstającego ze spalania paliw stałych, w tym węgla, w małych instalacjach, odpowiedzialnego za zjawisko niskiej emisji. Wykorzystywane jest do tego pole sił elektrostatycznych działających na cząstki pyłu. Dzięki temu pył osadza się na ścianie elektrofiltru i nie wydostaje się ze spalinami do atmosfery.

mówi Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina