Aktualności

Wolontariusze wyróżnieni

Co 10 Polak angażuje się w wolontariat. Bez wolontariuszy nie odbyło by się wiele inicjatyw, które często są jedyną formą pomocy. Dzień 5 grudnia został wyznaczony jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w 1985 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym. Wolontariat jest kojarzony z pomocą osobom w potrzebie, pracą w hospicjum, schronisku dla zwierząt, czy zbieraniem pieniędzy na ważne cele społeczne. Z badań wynika, że wolontariusze to najczęściej osoby młode, dobrze wykształcone, ze stabilną sytuacją materialną. Dzień Wolontariusza to doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Jest to również zauważalne w obecnych czasach. Pandemia pokazała jak ważna jest bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi i jak wiele ludzi tej pomocy potrzebuje. Z okazji Dnia Wolontariusza, w MCK Tkacz odbyła się uroczysta gala pod hasłem „Anioły są wśród nas”. W jej trakcie najbardziej aktywnym wolontariuszom, uczniom oraz opiekunom kół wolontariatu ze szkół w Tomaszowie, w podziękowaniu za całoroczną aktywność i zaangażowanie wręczono symboliczne „anioły dobroci”. Statuetki wręczali przedstawiciele władz miasta prezydent Marcin Witko i jego zastępca Izabela Śliwińska oraz przewodniczący RM Krzysztof Kuchta. Gali towarzyszyła również część artystyczna, w czasie której w etiudzie pantomicznej pt. „Ogrodnik i drzewa”, alegorii o dobru, złu i nadziei, która zawsze jest początkiem czegoś nowego oraz montaż słowno-muzyczny pt. „Kochać człowieka, by zdążyć do Boga” zaprezentowała grupa teatralna „Inni” ze Szkoły Podstawowej nr 9. Dwa przeboje Zbigniewa Wodeckiego „Umiemy żyć obok zła” i „Szczęście jest we mnie” wykonał Daniel Wysokiński, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego.

Zapytaliśmy tomaszowskich wolontariuszy dlaczego warto pomagać