Aktualności

Wścieklizna na Mazowszu

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu kolejnych przypadków wścieklizny u lisów na terenie powiatu otwockiego.

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy. Została również zakończona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu otwockiego, powiatu mińskiego oraz w m.st. Warszawa.

Akcja była przeprowadzana przez ręczne wyłożenie przynęt zawierających szczepionkę. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł apeluje do mieszkańców obszarów zagrożonych o zachowanie ostrożności.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz:

  • trzymanie psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu
  • pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach

Ponadto obowiązuje nakaz oznakowania obszaru zagrożonego na jego granicach przy drogach poprzez umieszczenie tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”.

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.