Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Czterdzieści projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające w regionie świętokrzyskim otrzymało w tym roku wsparcie na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej. Umowy z beneficjentami podpisał wojewoda Józef Bryk. Więcej na ten temat powiedziała Angelina Kosiek, rzecznik wojewody świętokrzyskiego.

- Czterdzieści projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające w regionie świętokrzyskim otrzymało w tym roku wsparcie na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej. Umowy z beneficjentami, na łączną kwotę 355 tysięcy złotych, podpisał wojewoda Józef Bryk.

Do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło łącznie 55 ofert. Ostatecznie 40 projektów spełniło wszystkie wymogi formalne i otrzymało dofinansowanie.

Fot. Urząd Wojewódzki w Kielcach

Opr. WM.