Wsparcie dla rodzin zastępczych w Powiecie Wołomińskim

Wywiad z Maciejem Burakowskim, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie

W naszym ostatnim programie "Co Słychać w Powiecie" mieliśmy okazję rozmawiać z Maciejem Burakowskim, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Podczas rozmowy omówiliśmy szeroki zakres tematów związanych z działalnością centrum oraz wsparciem, jakie oferuje rodzinom zastępczym.

Maciej Burakowski przedstawił funkcje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które obejmują m.in. pomoc społeczną, wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych oraz organizację pieczy zastępczej. Nasz gość wyjaśnił, jak można zostać rodziną zastępczą, jakie wymagania trzeba spełnić i jakie procedury należy przejść.

Rozmowa dotyczyła również wyzwań, z jakimi mierzą się rodziny zastępcze, zarówno w roku szkolnym, jak i podczas wakacji. Pan Burakowski zaznaczył, że wakacje to czas, kiedy rodziny zastępcze potrzebują dodatkowego wsparcia ze względu na organizację letnich aktywności i większą ilość czasu spędzanego z dziećmi.

Podczas wywiadu poruszyliśmy także temat niedawnych inicjatyw, takich jak przekazanie samochodów dla zawodowych rodzin zastępczych, co ma na celu ułatwienie ich codziennego funkcjonowania.