Aktualności

​Wsparcie na działania prorodzinne podejmowane przez gminy i powiaty w regionie

Wsparcie na działania prorodzinne podejmowane przez gminy i powiaty w regionie udzielone przez samorząd województwa łódzkiego. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, wręczył dofinansowania przyznane w konkursie „Samorząd przyjazny rodzinie” sześciu jednostkom. Rozdysponowano 300 tys. zł na tego typu zadania. Jak zaznacza marszałek To pierwszy nasz program, który uruchamiamy i który chcielibyśmy kontynuować. Po pierwsze przez inspirowanie samorządów do tego typu działań. Po drugie, żeby samorządy, które wezmą w nim już udział, chciały potem same, już własnymi siłami, kontynuować te działania. Konkurs, który zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej, miał na celu pomoc dla gmin i powiatów, które podejmują wartościowe inicjatywy wspierające rodzinę, działania na rzecz reintegracji rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, służące wzmocnieniu roli i funkcji rodziny. Jednostki samorządu terytorialnego mogły składać projekty, których wartość nie przekraczała 75 tys. zł. Do konkursu przystąpiło 25 jednostek samorządu terytorialnego. Do dofinansowania wyłonionych zostało sześć. Wśród nich są Lubochnia, Zgierz, Sokolniki, Sulejów, Powiat Łowicki i Powiat Pajęczański. Wszystkie projekty powinny być zrealizowane do końca roku.