Aktualności

​Wystawa pn. „Szachy z zamku w Inowłodzu” otwarta

Wystawa pn. „Szachy z zamku w Inowłodzu” otwarta. W trakcie wernisażu zostały zaprezentowane postery, przedstawiające bierki szachowe, wykonane na przełomie XV i XVI z kości zwierzęcych, odkryte w trakcie prac archeologicznych prowadzonych pod kierunkiem dr. Jerzego Augustyniaka na zamku w Inowłodzu w 1983 r. Prelekcję na temat wystawy wygłosił dr Dominik Płaza, Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Honorowy Patronat nad wystawą objął Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber oraz Polski Związek Szachowy. Zaprezentowana ekspozycja jest wstępem do rozwijającej się współpracy między Gminą Inowłódz, Gminnym Centrum Kultury w Inowłodzu a Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Podczas spotkania padały ciekawe pomysły kolejnych przedsięwzięć i rozwoju wspólnych działań. Organizatorami wystawy są: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Województwo Łódzkie oraz Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.