Aktualności

Wyższa emerytura dla rocznika 1953! Wnioski tylko do dziś


Wyższa emerytura dla rocznika 1953. Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, jeszcze tylko dziś mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na bardzo korzystnych zasadach. Osoba natomiast, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to Zakład wypłaci też wyrównanie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego