Aktualności

​Za nami sesja Rady Gminy Inowłódz

Za nami sesja Rady Gminy Inowłódz. Oprócz stałych punktów porządku obrad, radni długo obradowali nad sytuacją przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W kwietniu ubiegłego roku uchwalono zwolnienie z obowiązku zapłaty 50% podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Inowłódz w zakresie przygotowywania i podawania posiłków spożywanych na miejscu, usług hotelarskich oraz działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją. W styczniu br. została podjęta decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności za I, II,III,IV ratę podatku od nieruchomości za 2021 r. dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność związaną ze sportem. W lutym br. w związku z długotrwałymi ograniczeniami funkcjonowania palcówek gastronomicznych, uchwalono zwrot opłaty I raty dla przedsiębiorców, którzy wnieśli w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. jednorazowo opłatę za rok 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Inowłódz za rok 2021. W związku z trwającymi obostrzeniami i utrzymującą się trudną sytuację niektórych przedsiębiorców, na kwietniową sesję zostały przygotowane dwa projekty uchwał: w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom. Ostatecznie uchwalone zostało zwolnienie z obowiązku zapłaty 50% podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2021 r. dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich o przeważającym kodzie w PKD w podklasie 55.10.Z i 55.20.Z. Ponadto w czasie sesji Wójt Bogdan Kącki zaprezentował projekt logo Gminy Inowłódz, który został wybrany przez Gminną Komisję Ukształtowania Krajobrazu Kulturowego i Przyrodniczego w Gminie Inowłódz i będzie pełnić ważną funkcję reklamy i promocji Gminy Inowłódz.