Aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejną edycję projektu "Lekcje z ZUS"Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejną edycję projektu "Lekcje z ZUS" dla szkół średnich. Jest on skierowany do uczniów, którzy mogą niebawem wkroczyć na rynek pracy. Praktyczne i podstawowe zagadnienia dotyczące wiedzy o ubezpieczeniach społecznych nie są uwzględnione w programie edukacyjnym, a młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia może liczyć w zamian za opłacanie składek. Stąd pomysł ZUS na popularyzację wiedzy z tego zakresu. Lekcje z ZUS, to cztery lekcje, na których omawiane są takie zagadnienia jak czym są ubezpieczenia, co wynika z opłacania składek, jak założyć firmę czy jak poruszać się z systemie ubezpieczeniowym, gdy zostanie się pracownikiem lub pracodawcą. Na koniec odbywa się Olimpiada Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na laureatów czekają indeksy niektórych uczelni oraz nagrody rzeczowe. Do tej pory w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS” udział wzięło 323 tysiące uczniów szkół średnich, którzy pogłębili wiedzę z tego zakresu. W Tomaszowie Mazowieckim w ubiegłym roku ok. 3000 uczniów skorzystało z tego projektu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce LekcjezZUs.

Marta Markun z tomaszowskiego Oddziału ZUS