Aktualności

​Zakończono weryfikację projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Starachowicach na rok 2020

Zakończono weryfikację projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Starachowicach na rok 2020. Spośród 22 złożonych wniosków pozytywnie ocenę przeszły 21, 1 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje dotyczą m.in. inwestycji drogowych, budowy i remontów chodników, dróg i parkingów, budowy tężni solankowych. Tak jak w roku ubiegłym do rozdysponowania są środki w wysokości 1.200.000 zł. Na każdy z 4 okręgów przypada kwota 300 000 zł. Przypomnijmy, że w ciągu czterech edycji Budżetu Obywatelskiego Gmina Starachowice zrealizowała lub przeznaczyła do realizacji 86 projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta. Głosowanie internetowe na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzone będzie od 2 do 8 września, natomiast głosowanie tradycyjne odbędzie się w dniach od 13 do 15 września. Ostateczne wyniki głosowania poznamy do 20 września.