Aktualności

Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną

Pomnik zostanie ustawiony w Księżykach położonych w gminie Strachówka z okazji 650-tej rocznicy nadania pierwszego przywileju Ormianom polskim. Za panowania Kazimierza Wielkiego, Polska poczyniła wielki postęp w rozwoju infrastruktury a także odzyskania ziem. Ranga królestwa na arenie europejskiej urosła wtedy do pierwszorzędnej roli w stosunkach międzynarodowych. Podsumowaniem panowania Kazimierza Wielkiego jest powiedzenie, które po dziś dzień jest wykorzystywane „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. W programie uroczystości przewidziano mszę świętą w Kościele w Strachówce, zaś o oprawę artystyczną zadba Narodowy Zespół Pieśni i Tańca „Musa Ler” oraz Ludowy Zespół Artystyczny Promni SGGW w Warszawie.