Aktualności

zespół do spraw gospodarowania wodami, melioracji i retencji w Powiecie Wołomińskim

Starosta Wołomiński Adam Lubiak powołał zespół do spraw gospodarowania wodami, melioracji i retencji złożony z pracowników Starostwa Powiat Wołomiński

Zadaniem zespołu będzie m.in.:
Uzupełnienie bazy informacyjnej oraz informatycznej do wykorzystania przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz mieszkańców powiatu;

  • Monitoring zagrożeń oraz poszukiwanie działań zaradczych w zakresie
  • Poszukiwanie partnerów do realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarowania
  • Monitoring oraz ewaluacja działań podejmowanych na rzecz gospodarowania

wodami, melioracjiami i retencjiami na terenie powiatu wołomińskiego.

Jak podkreślił starosta na swoim profilu
"Chcemy skutecznie działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszego powiatu oraz być merytorycznym partnerem do rozmów z instytucjami na szczeblu samorządowym i rządowym w zakresie gospodarki wodnej"