Zielonka z grantem na cyberbezpieczeństwo

Zielonka zdobyła grant w wysokości 756 500 złotych w konkursie "Cyberbezpieczny Samorząd", przeznaczony na wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego w kluczowych jednostkach miejskich, w tym w Urzędzie Miasta, czterech szkołach podstawowych oraz w Centrum Usług Wspólnych. Całkowity budżet projektu osiąga sumę 850 000 złotych, przy czym miasto dołoży z własnych środków 93 500 złotych, co odpowiada około 11% całkowitych kosztów.

Plan inwestycji zakłada szeroki zakres działań, od nabycia nowego oprogramowania informatycznego, przez instalację zaawansowanych systemów zabezpieczeń, aż po modernizację istniejącego sprzętu komputerowego.

Celem tych działań jest nie tylko zabezpieczenie danych i systemów przed cyberzagrożeniami, ale również usprawnienie pracy urzędów i placówek oświatowych poprzez technologie informatyczne.

W chwili obecnej miasto skupia się na przygotowaniu i skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy grantowej, co umożliwi rozpoczęcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. Pozyskanie tak znaczącej kwoty z funduszy zewnętrznych jest efektem starannie przygotowanego wniosku oraz potwierdza zaangażowanie miasta w rozwój nowoczesnej infrastruktury cyfrowej.