Zmarł były prezydent Kielc

Zmarł profesor Arkadiusz Płoski, były prezydent Kielc, matematyk i nauczyciel akademicki. W roku 1990 pełnił funkcję prezydenta Miasta. Arkadiusz Jan Płoski urodził się 5 lutego 1947 w Kielcach. W 1965 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W 1974 uzyskał stopień doktora w zakresie nauk matematycznych.

W okresie od 1980 do 1981 roku angażował się w działalność NSZZ "Solidarność". Jego zaangażowanie społeczne i umiejętności przyczyniły się do wyboru go na urząd prezydenta Kielc w czerwcu 1990 roku. Jednak po zaledwie trzech miesiącach sprawowania funkcji zrezygnował, uznając, że nie spełnia oczekiwań związanych z tym stanowiskiem. Po odejściu z urzędu prezydenta powrócił do pracy naukowej. W 1997 roku otrzymał tytuł profesora. Przez wiele lat pracował jako docent i kierownik Zakładu Matematyki na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadził też zajęcia w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W uznaniu jego zasług, w 2003 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Jego pradziadek Piotr Arkadiusz Płoski był powstańcem styczniowym, a także wydawcą „Gazety Kieleckiej”.

Opr. WM.