Aktualności

Zmiana okresu świadczeniowego w programie 500 plusZmiana okresu świadczeniowego w programie 500 plus w tym roku. O czym należy pamiętać? W roku 2021 będzie można ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, pod warunkiem złożenia wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia. Nowy okres będzie trwał od 1 czerwca do 31 maja 2022 roku. Jednak wiąże się to z koniecznością corocznego złożenia przez rodziców lub opiekunów nowego wniosku o wypłatę świadczenia. Wnioski o wypłatę 500 plus w roku bieżącym będzie można składać od 1 lutego drogą elektroniczną oraz od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną. Wniosek o wypłatę świadczenia drogą elektroniczną będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz w tradycyjnej formie papierowej w MOPS w Tomaszowie przy ul. Cekanowskiej 5; lub za pośrednictwem urzędu pocztowego.