Aktualności

Zmiany w tomaszowskim muzeumZmiany w tomaszowskim muzeum. Kadencja dotychczasowej dyrektor placówki, Doroty Bill - Skorupy, zakończyła się 31.12.2020 roku. Nie przyjęła ona oferty pełnienia obowiązków dyrektora na dotychczasowych warunkach, w związku z powyższym, przez najbliższe 6 miesięcy funkcję tę będzie pełnił Krzysztof Jednac. Ukończył on dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracował m.in. w Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim czy Starostwie Powiatowym w Opocznie, gdzie zajmował się funduszami unijnymi i projektami na rzecz szkół, jest wieloletnim pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie.