Aktualności

​ZUS informuje. Czternasta emerytura tylko dla świadczeniobiorców, którzy żyją w chwili jej odbioru

ZUS informuje. Czternasta emerytura tylko dla świadczeniobiorców, którzy żyją w chwili jej odbioru. Jeżeli świadczeniobiorca zmarł przed wypłatą czternastki, rodzina zmarłego nie otrzyma jej, jako świadczenia niezrealizowanego, ponieważ taka wypłata odnosi się jedynie do świadczenia podstawowego takiego jak emerytura lub renta, ale nie do tzw. trzynastki czy czternastki dla emeryta. Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. członek rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za listopad może być wypłacone uprawnionym członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek. Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta. W przypadku dodatkowych świadczeń sprawa wygląda inaczej, ponieważ nie należą się one najbliższej rodzinie zmarłego.


Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa łódzkiego