Aktualności

ZUS prowadzi prace nad uproszczeniem formularzy dot. wsparcia przedsiębiorców


ZUS prowadzi prace nad uproszczeniem formularzy dot. wsparcia przedsiębiorców. Tym samym wniosek zostanie jeszcze bardziej skrócony i ograniczy się do 1 strony. W obecnie przyjętych rozwiązaniach dla przedsiębiorców, którzy odczuwają problemy finansowe w związku z epidemią koronawirusa, zakres wymaganych informacji we wniosku został ograniczony do minimum. Wnioski muszą jednak zawierać dane niezbędne do udzielenia i obliczenia wartości pomocy publicznej (de minimis). Wynika to z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych. W chwili uznania przez Komisję Europejską, że ulgi dla przedsiębiorców w ZUS nie będą stanowiły pomocy publicznej, wniosek będzie można jeszcze bardziej ograniczyć.


Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa łódzkiego