Aktualności

Żyrardów: Prezydent zwołał konferencję w związku ze zmianą nazwy ulicy

W związku z dyskusją społeczną, jaką wywołała w przestrzeni publicznej przyjęta przez Radę Miasta uchwała w sprawie przywrócenia jednej z ulic nazwy Jedności Robotniczej, która wcześniej zmieniona została na ul. gen Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila", Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski zaprosił do Żyrardowa Macieja Małeckiego Pasła na Sejm RP i Jacka Pawłowicza Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Celem spotkania było wspólne wypracowanie i podjęcie działań mających na celu wzmocnienie w świadomości mieszkańców Żyrardowa zasług generała, żołnierza niezłomnego, którego wizerunek został osłabiony na skutek kontrowersji wywołanych uchwałą, podjętą na wniosek mieszkańców w ramach inicjatywy obywatelskiej. Podczas spotkania prezydent Żyrardowa przekazał Dyrektorowi Jackowi Pawłowiczowi oficjalne pismo zapraszające Muzeum do współpracy. Jednocześnie Prezydent podkreślił, że chwili obecnej gen. August Emil Fieldorf ,,Nil" nadal jest patronem ulicy Żyrardowa. Wykonanie uchwały zostało wstrzymane na czas analizy pod względem formalno-prawnym przez Wojewodę Mazowieckiego.

Mówią Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski i poseł Maciej Małecki.