Ekonomia Społeczna w Kobyłce i Jadowie: Spółdzielnia Podkowa

W naszym studiu gościły dziś Beata Jaroń, prezes zarządu, oraz Marzena Ryszawy, wiceprezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Podkowa. Spółdzielnia ta działa na terenie Kobyłki oraz Jadowa, łącząc cechy przedsiębiorstwa i organizacji pozarządowej, aby wspierać lokalną społeczność.

Ekonomia społeczna i cele spółdzielni

Na początku rozmowy nasze gościnie wyjaśniły, czym jest ekonomia społeczna oraz jakie cele przyświecają spółdzielni socjalnej. Ekonomia społeczna łączy działalność ekonomiczną z pożytkiem publicznym, integrując zawodowo i społecznie osoby zagrożone marginalizacją. Spółdzielnie socjalne, takie jak Podkowa, tworzą miejsca pracy i świadczą usługi społeczne, przeznaczając zyski na cele wspólnotowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz rozwój lokalny.

Powstanie Spółdzielni Socjalnej Podkowa

Spółdzielnia Podkowa powstała z inicjatywy Miasta Kobyłka oraz Gminy Jadów. Jak wyjaśniły nasze gościnie, motywacją do jej założenia było zapotrzebowanie na tego typu działalność w regionie oraz pozytywne doświadczenia innych spółdzielni działających w powiecie wołomińskim, takich jak spółdzielnia "Pożytek" w Tłuszczu i "Integracja" w Zabrodziu.

Działalność w Kobyłce i Jadowie

W Kobyłce spółdzielnia skupia się głównie na świadczeniu usług opiekuńczych, takich jak opieka wytchnieniowa i usługi asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. W ostatnich latach udało się również pozyskać finansowanie na realizację projektu "Opieka 75+" oraz usługi opiekuńcze w sąsiednich miastach, takich jak Ząbki i Zielonka. Spółdzielnia realizuje również projekty wspierające integrację społeczną mieszkańców Kobyłki, oferując porady psychologiczne, asystenta rodziny oraz coacha kariery.

W Jadowie Spółdzielnia Podkowa zajmuje się przede wszystkim usługami porządkowymi. W zeszłym roku udało się również zrealizować program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, rozszerzając tym samym zakres swojej działalności na terenie gminy Jadów.

Plany na przyszłość

Podczas rozmowy nasze gościnie podzieliły się również najbliższymi planami rozwoju spółdzielni. Spółdzielnia Podkowa planuje kontynuować rozwój świadczonych usług oraz pozyskiwać nowe projekty wspierające lokalną społeczność. W Kobyłce trwa już trzecia edycja projektu "Integracja społeczna drogą do samodzielności", a także realizowany jest projekt "Klub Smyk", dedykowany najmłodszym mieszkańcom.

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu.


Rafał Firadza