Publicystyka

Flaga województwa dla mieszkańców

Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję dotyczącą wykorzystywania regionalnej flagi. O tym opowiedział nam Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie - Grzegorz Dobrowolski