Publicystyka

Gość Radia FAMA - 77 Mazowiecka Drużyna Harcerska

Przewodnik Marcin Gmurek (Wally), pionierka Weronika Gmurek (Wichura) i podharcmistrz Mariusz Gmurek (Chmurson) opowiedzieli nam o tym jak harcerze radzą sobie z pandemią i dlaczego (w każdych czasach) warto być harcerzem!