Publicystyka

Gość Radia FAMA - Adam Lubiak, Starosta Wołomiński

Gościem poranka był - Adam Lubiak Starosta Wołomiński,

Tematem głównym rozmowy była poniedziałkowa sesja absolutoryjna, na której pan starosta oraz zarząd starostwa otrzymali jednogłosne absolutorium i wotum zaufania na rok 2021, dowiedzieliśmy się również jak prezentuje się program na piknik edukacyjny w w Kuligowie,