Publicystyka

Gość radia FAMA - Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina - Badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Wołomin

Pula badań finansowanych przez gminę Wołomin wyczerpała się w ciągu jednej godziny. To tylko pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na takie działania.

Mimo tego ,że organizowanie badań profilaktycznych nie jest zadaniem własnym gminy to w ofercie gminy znalazła się pula działań prozdrowotnych skierowanych do różnych grup wiekowych.

Więcej na temat badań profilaktycznych opowiedziała nam:

  • Elżbieta Radwan, Burmistrz Wołomina