Publicystyka

Gość Radia FAMA - Elżbieta Radwan, Łukasz Marek ​„e-Wołomin gmina dobrych rozwiązań"

„e-Wołomin gmina dobrych rozwiązań" to projekt największy projekt informatyczny w gminie Wołomin.W jego skład wchodzi zarówno wdrożenie scentralizowanych i jednolitych rozwiązań dla urzędu oraz podległych mu jednostek, jak również szereg rozwiązań, których adresatami są mieszkańcy.

  • Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina oraz
  • Łukasz Marek Zastępca Burmistrza Wołomina


Omówili szczegółowo cały projekt.