Publicystyka

Gość radia FAMA - I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Legionowej

Festiwal został powołany do życia w 2021 roku decyzją Wojciecha Bardowskiego i Zofii Paczóskiej jako przekształcenie i rozszerzenie zasięgu Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej powstał z inicjatywy Wojciecha Bardowskiego, który z powodzeniem zrealizował w latach 2017-2020 jego cztery edycje.

O festiwalu opowiedzieli nam organizatorzy :

  • Wojciech Bardowski
  • Zofiia Paczóska