Publicystyka

Gość Radia FAMA - Mirosław Kukliński

Mirosław Kukliński, starosta tomaszowski, był gościem Radia FAMA. Małgorzata Niewiadomska pytała co udało się zrobić, a czego nie, podczas czteroletniej kadencji.